گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی مشارکت محور منطقه ای

به دعوت استانداری بوشهر در ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ در جمع کارشناسان این استان سخنرانی ای با عنوان بالا خواهم داشت. چکیده بحث را بعد از سخنرانی در همین جا در اختیار دوستان قرار خواهم داد.

اضافه کردن نظر