اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز:  اقتضائات گذار از بحران

این عنوان سلسله گفتارهایی است که قرار است نخستین جلسه آن روز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی ایران برگزار شود.

از آن جا که برگزار کنندگان تمایل داشتند من در این نشست اندکی صریح و بی پرده سخن بگویم قرار بر این شد که از جمع مشخصی از مسئولین میانی و نیز برخی چهره‌های اجتماعی و دانشگاهی و برخی فعالان مدنی دعوت شود. بعدا گزیده ای از بحث توسط میزبان تهیه و در اختیار مطبوعات قرار خواهد گرفت. قصد دارم در این نشست بی پرده درباره موانع توسعه در جمهوری اسلامی سخن بگویم و اصلاحات و بلکه تحولاتی که باید چهره ببندد تا ما اصولا بر روی ریل توسعه قرار گیریم را بر شمارم. ما (جامعه و نظام سیاسی) برای اتخاذ برخی تصمیمات اساسی، خیلی وقت نداریم.

 

اضافه کردن نظر