دموکراسی

انتخاب عمومی؛ تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی از دیکتاتوری تا دموکراسی .......... (نشر نورعلم- 1395) 03 بهمن 1395
آینده ایران در دستانی لرزان .......... (نامه رنانی به شورای نگهبان درباره پیامدهای اقتصادی انتخابات اسفند ۹۴) 12 بهمن 1394
دموکراسی یعنی تمرین دموکراسی .......... (باز نشر مقدمه کتاب درک دموکراسی) 14 اسفند 1393
هزينه هاي اقتصادي درک ناقص دموکراسي .......... (تحليل اقتصادي نهادهاي سياسي) 15 مهر 1390
شبیه سازی الگوی پولی برای وزن دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی 15 ارديبهشت 1390
دولت مساواتي و دموكراسي صوري .......... (چگونه دولتی طرفدار توسعه است اما در عمل به عنوان مانعی برای توسعه عمل می‌کند؟) 15 مهر 1387
درک دموکراسی (رویکردی بر انتخاب عمومی) .......... (فایل الکترونیک) 31 شهریور 1385
رابطه متقابل دموکراسي، آزادي اقتصادي و تأمين اجتماعي .......... (مقاله منتشر شده در فصلنامه تامین اجتماعی) 15 آبان 1382
تامين اجتماعي و دموکراسي .......... (مقاله منتشر شده در فصلنامه تامین اجتماعی) 15 مرداد 1382