جزئيات دانلود
فهرست و مقدمه کتاب انتخاب عمومی؛ تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی از دیکتاتوری تا دموکراسی فهرست و مقدمه کتاب انتخاب عمومی؛ تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی از دیکتاتوری تا دموکراسی HOT

اطلاعات

اندازه1.57 MB
دانلودها813
مجوز
ايجاد شده1395-11-03 17:13:11

دانلود