جزئيات دانلود
نقد انتخاب عقلانی از منظر رویکردهای رقیب: اقتصاد رفتاری، آزمایشگاهی و علوم مغزی نقد انتخاب عقلانی از منظر رویکردهای رقیب: اقتصاد رفتاری، آزمایشگاهی و علوم مغزی HOT

اطلاعات

اندازه468.52 KB
دانلودها167
مجوز
ايجاد شده1397-01-23 12:35:38

دانلود